Thế giới quà tặng cao cấp
Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Camera quan sát Questek  4120

Camera quan sát Questek 4120

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 600 TVL Ống kính:  3.6mm (6/8m.....

Camera quan sát Questek 1110

Camera quan sát Questek 1110

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 600 TVL Ống kính:  3.6mm (6/8m.....

Camera quan sát Questek 1210

Camera quan sát Questek 1210

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 600 TVL Ống kính: 3.6mm (6/8mm.....

Camera quan sát Questek 1211

Camera quan sát Questek 1211

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Super HAD CCD II Độ phân giải: 500 TVL Ống kính: 3.6m.....

Camera quan sát Questek 1212

Camera quan sát Questek 1212

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Super HAD CCD II Độ phân giải: 550 TVL Ống kính: 3.6m.....

Camera quan sát Questek 1213

Camera quan sát Questek 1213

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Super HAD CCD II Độ phân giải: 680 TVL Ống kính: 3.6m.....

Camera quan sát Questek 1214

Camera quan sát Questek 1214

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Exview HAD CCD II Độ phân giải: 720 TVL Ống kính: 3.6.....

Camera quan sát Questek 1215

Camera quan sát Questek 1215

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Exview HAD CCD II Độ phân giải: 750 TVL Ống kính: 3.6.....

Camera quan sát Questek 1218

Camera quan sát Questek 1218

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 800 TVL Ống kính: 3.6mm (6/8mm.....

Camera quan sát Questek 1312

Camera quan sát Questek 1312

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Super HAD CCD II Độ phân giải: 550 TVL Ống kính: 3.6m.....

Camera quan sát Questek 1312z

Camera quan sát Questek 1312z

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Super HAD CCD II Độ phân giải: 550 TVL Ống kính: 3.6m.....

Camera quan sát Questek 1313

Camera quan sát Questek 1313

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Super HAD CCD II Độ phân giải: 680 TVL Ống kính: 3.6m.....

Camera quan sát Questek 1314

Camera quan sát Questek 1314

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " SONY Exview HAD CCD II Độ phân giải: 720 TVL Ống kính: 3.6.....

Camera quan sát Questek 1410

Camera quan sát Questek 1410

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 600 TVL Ống kính:  4mm (6/8mm).....

Camera quan sát Questek 1710

Camera quan sát Questek 1710

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 600 TVL Ống kính:  3.6mm (6/8m.....

Camera quan sát Questek 2610

Camera quan sát Questek 2610

Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ
0

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " Korea Chipset Độ phân giải: 600 TVL Ống kính:  8mm (12mm) .....